bird
sun
pon uto str štv pia sob ned

O škole

V školskom roku 2018/2019 našu školu v Ťapešove navštevuje 35 žiakov.

V škole pracujú 3 pedagogickí zamestnanci a 1 vychovávateľka. Sme malotriedna škola .V tomto školskom roku máme spojené ročníky 1r.-2 ročník a 3.-4 ročník.

Hlavné predmety v prvom a treťom ročníku sa vyučujú samostatne.

Školský areál tvorí MŠ, ZŠ , školský klub detí a telocvičňa.