bird
sun
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Oznam o hodnotení a klasifikácie žiakov

Vážení rodičia a žiaci,

oznamujeme Vám, že hodnotenie žiakov v školskom roku 2019/2020 a klasifikácia jednotlivých predmetov na koncoročných vysvedčeniach boli prerokované pedagogickou radou dňa 27.4.2020. Na základe toho sme rozhodli, že predmety hudobná výchova, náboženská výchova, telesná výchova, výtvarná výchova, pracovné vyučovanie, ktoré nie je možné uskutočniť tak, aby sa naplnil cieľ výučby budú hodnotené slovami absolvoval a neabsolvoval

  • hodnotenie známkou – klasifikáciavšetky ostatné predmety v 2. – 4. ročníku

V prvom ročníku bude záverečné hodnotenie realizované formou slovného hodnotenia.

 

S pozdravom

r.š .Mgr.Barbara Ončáková

ZŠ Ťapešovo