bird
sun
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Pokyny platné od 15.6.2020

Informácie v rámci 6. fázy uvoľňovania, ktoré sa týkajú aj školstva. 

 

Od 15. 6. 2020  

- rušia sa obmedzenia na počty  detí a žiakov v triedach, /riadime sa počtami v zmysle platnej legislatívy/

- ruší sa meranie teploty (na báze dobrovoľnosti a náhodnosti),

- ruší sa  zákaz premiešavania detí/žiakov v jednotlivých skupinách,

- ruší sa  prehlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa pre materskú školu – denne,

- ruší sa  zákaz konania školských hromadných podujatí, ako sú napríklad školské besiedky, dodržiavať sa však majú nariadenia hlavného hygienika,

- ruší sa desaťminútový limit na zotrvanie zákonného zástupcu v priestore školy,

- prevádzka škôl sa predlžuje na 10 hodín denne (bolo 9 hodín).

Od 22. 6. 2020

- otvárajú sa brány škôl aj pre 2. stupeň ZŠ a SŠ – na báze dobrovoľnosti.

OPATRENIA, KTORÉ OSTÁVAJÚ:

- vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti dieťaťa/žiaka.

- rodičia, ktorí sa rozhodnú neposlať deti /žiakov v júni do škôl, majú aj naďalej právo poberať OČR dávku.

Nová podmienka - Zverejnenie oznamu o tom, za akých podmienok dieťa, respektíve žiak nemôže vstúpiť do školy - musí byť umiestnený na vchodových dverách školy.