bird
sun
pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Polročné hodnotenie

Klasifikácia žiakov za prvý polrok bude ukončená k riadnemu termínu 31.1.2021. 

V prvom ročníku budú žiaci hodnotení slovne, v druhom až štvrtom ročníku klasifikáciou (známkou).